Tag: 20. storočie

Berlínsky múr: Symbol rozdelenia a zjednotenia

V histórii 20. storočia je málo symbolov takých silných a významných ako Berlíns...