Tag: lev

V New Yorskej Buffalo Zoo sa narodili 4 mláďatá africký...

V júni tohto roka sa v Buffalo Zoo narodili 4 mláďatá afrických levov. Jedná sa ...