Tag: osn

Počet ľudí s prístupom k pitnej vode sa zvyšuje

Od roku 2000 získalo prístup k pitnej vode 2,1 miliardy ľudí po celom svete