Tag: projekt Manhattan

Robert Oppenheimer: Otec atómovej bomby a kontroverzný ...

Robert Oppenheimer, jedna z najvýznamnejších postáv 20. storočia, bol nie len br...