Tag: riešenie problémov

Kritické myslenie a jeho vplyv na ľudstvo

Kritické myslenie je schopnosť analyzovať, hodnotiť a syntetizovať informácie, č...