Tag: sebarozvoj

Terapeut odhaľuje 9 vecí, ktoré si ľudia vo svojom živo...

Počas 10 ročnej praxe sa stretol s množstvom pacientov. Teraz sa so svetom podel...