Tag: škola

Reforma školstva v roku 1777

Reforma školstva v roku 1777: Zmienky o prvej vzdelávacej revolúcii v Európe