Tag: geocaching

Čo je geocaching a kde hľadať kešky?

Technologický pokrok a digitálna doba umožňuje nové spôsoby zábavy a vzdelávania...

Najzaujímavejšie geocachingové kešky na svete - prvá ča...

Kešky môžete nájsť na nespočetne veľa miestach na svete. Vybrali sme pre vás pár...