Tag: analýza

Carl Friedrich Gauss: Matematický génius, Architekt Ves...

V histórii matematiky a vedy nájdeme mnoho brilantných mysliteľov. Jednou z najs...

Kritické myslenie a jeho vplyv na ľudstvo

Kritické myslenie je schopnosť analyzovať, hodnotiť a syntetizovať informácie, č...