Tag: inovácie

Henry Ford a Ford Model T: Revolučná éra automobilového...

V histórii automobilového priemyslu je málo osobností, ktoré zanechali taký hlbo...

Heinrich Nestlé a Jeho Nezmazateľný Odkaz: Transformáci...

V dejinách potravinárskeho priemyslu stojí meno Heinricha Nestlého ako symbol in...