Tag: národ

Ukrajina prepustila vojenských úradníkov za branie úpla...

Ukrajinskí vojenskí úradníci, ktorí boli obvinení z prijímania úplatkov a pašova...

Berlínsky múr: Symbol rozdelenia a zjednotenia

V histórii 20. storočia je málo symbolov takých silných a významných ako Berlíns...

Matica Slovenská: Kultúrne dedičstvo a národné povedomie

Slovenská kultúra a národné povedomie majú bohatú históriu, ktorá sa prelína s o...