Tag: priemysel

Henry Ford a Ford Model T: Revolučná éra automobilového...

V histórii automobilového priemyslu je málo osobností, ktoré zanechali taký hlbo...

Vznik a Vývoj Partizánskeho: Baťova výnimočnosť v histó...

Mnoho mestských sídiel vytvorených za účelom industrializácie a rozvoja priemysl...