Emisie z lodnej dopravy by sa mohli jednoducho znížiť o polovicu už za desať rokov

Odborníci tvrdia že prechod na lode poháňané alternatívnymi palivami či vetrom by obnášal minimálne náklady a pomohol by ušetriť 47% emisií v porovnaní s rokom 2008

Jul 4, 2023 - 20:37
Jul 4, 2023 - 20:38
Emisie z lodnej dopravy by sa mohli jednoducho znížiť o polovicu už za desať rokov

Nová štúdia odhalila, že sa v prípade že začneme v rámci lodnej dopravy využívať veternú energiu a alternatívne palivá emisie z globálnej lodnej dopravy môžu znížiť na polovicu. V súčasnosti tvoria emisie z lodnej dopravy približne 3 percentá celosvetových emisií a skleníkových plynov. Štandardným pohonom veľkých prepravných plavidiel sú momentálne dieselové motory.

Spoločnosť CE Delft, ktorá pôsobí v oblasti udržateľnosti zistila, že rozšírenie moderných vetrom poháňaných „moderných plachetníc“ by priniesla značné úspory emisií. Potrebná by v tomto prípade bola náročná logistika riadenia rýchlosti podľa aktuálnych podmienok. Pokiaľ by sa podarilo nahradiť 10 % lodí modernejšími plavidlami poháňaných nízko uhlíkovými palivami a elektrinou, emisie by sa mohli znížiť o 47 % v porovnaní s úrovňami z roku 2008. Takáto náhrada by nemala vplyv na kapacitu prepraveného nákladu a na svetový obchod. John Maggs, riaditeľ lodnej dopravy v asociácií európskych organizácií, ktorý spolu zakladal štúdiu tvrdí, že by sa celý tento proces dal zrealizovať s minimálnymi nákladmi. 

Zdroj: 

https://www.positive.news/society/good-news-stories-from-week-26-of-2023/

Aká je tvoja reakcia?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow