WHO certifikovala Belize ako krajinu bez malárie

Súboj Belize s maláriou trval 70 rokov. Svoj vrchol v krajine dosiahla malária v roku 1994 keď bol počet prípadov viac ako 10 000.

Jul 12, 2023 - 01:20
WHO certifikovala Belize ako krajinu bez malárie
Komár rodu Anopheles, ktorý najčastejšie šíri maláriu

Desaťročia trvalo kým sa Belize podarilo poraziť maláriu. Stalo sa tak 21. júna 2023 keď WHO (svetová zdravotnícka organizácia) certifikovala Belize ako krajinu bez malárie. Po viac ako 70 rokoch vytrvalého úsilia krajiny potlačiť túto chorobu sa obyvatelia môžu cítiť bezpečnejšie. Belize sa tak zaradilo medzi 42 krajín s týmto titulom. V posledných piatich rokoch sa rovnaký úspech podaril napríklad Paraguaju, Argentíne či Salvádoru.

Vrchol nákazy dosiahol v Belize 10 000 prípadov v roku 1994 a v roku 2019 sa prvý krát podarilo toto číslo znížiť na nulu. Úspech v boji proti malárii závisel od silného dohľadu zdravotníkov, prístupu ku diagnóze a pomohli aj sieťky proti hmyzu napustené insekticídmi či postreky v interiéroch. Veľké zásluhy patria komunitným zdravotníkom za včasnú diagnózu a poskytnutú liečbu. V roku 2015 Belize prehodnotilo svoj program boja proti malárii a začalo sa viac zaoberať dohľadom nad vysokorizikovou populáciou, čo umožnilo strategické zacielenie pomoci v prioritných epicentrách nákazy. Boj s maláriou neprekazila ani pandémia Covid-19.

Certifikácia od WHO má prísne podmienky a ide o oficiálne uznanie štatútu krajiny bez malárie od najvyššej zdravotníckej organizácie na svete. Takýto štatút môže krajina dostať v prípade ak dôveryhodnými dôkazmi preukáže že najmenej tri po sebe nasledujúce roky bol prerušený reťazec šírenia domorodej malárie komármi rodu Anopheles. Okrem toho muselo Belize preukázať že má funkčný systém dohľadu, ktorý dokáže odhaliť a liečiť nové prípady malárie. Certifikát udeľuje generálny riaditeľ WHO.

zdroj:

https://www.who.int/news/item/21-06-2023-belize-certified-malaria-free-by-who

Aká je tvoja reakcia?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow