Kedy začali vznikať prvé bane na Slovensku? A fungujú nejaké aj dnes? – zaujímavosti o baníctve na Slovensku.

8 zaujímavostí o baníctve na území Slovenska.

Jul 16, 2023 - 18:14
Kedy začali vznikať prvé bane na Slovensku? A fungujú nejaké aj dnes? – zaujímavosti o baníctve na Slovensku.

Samotná história baníctva na území Slovenska sa začala vyvíjať už v stredoveku, no prvé písomné zmienky o ťažbe drahých kameňov a nerastov pochádzajú z obdobia staroveku. Tu je niekoľko zaujímavostí o baníctve na Slovensku:

1. Staroveké bane: Starovekí Kelti a Rímani začali ťažiť zlato, striebro a medené rudy na území dnešného Slovenska už pred viac ako 2 000 rokmi. Významnou baníckou oblasťou bola hlavne stredná časť Slovenska, najmä oblasť Banskej Štiavnice, kde sa našli aj jedny z najstarších banských šachiet v strednej Európe.

2. Banská Štiavnica: Tento banský komplex na Slovensku je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Banská Štiavnica bola v stredoveku jedným z najvýznamnejších baníckych miest v Európe. Od 16. do 18. storočia tu boli vyťažené obrovské množstvá striebra a zlata, čo viedlo k hospodárskemu rozmachu regiónu.

3. Baňa Salgótarján: Na slovensko-maďarskom pomedzí sa nachádza banský komplex Salgótarján, známy svojimi unikátnymi horninami, ako sú agát, ametyst, opál a iné vzácne nerasty. Je to jediný známy výskyt agátu na Slovensku.

4. Baňa Nová Baňa: Táto banská oblasť sa nachádza v pohorí Štiavnické vrchy a bola v minulosti známa ťažbou zlata a striebra. Ťažba v oblasti bola zastavená v roku 1998, no neskôr sa v niektorých baniach obnovila ťažba kryštálov a minerálov pre turistické účely.

5. Hlinené bane: Okrem ťažby kovových rúd sa na území Slovenska ťažili aj hliny na keramiku a stavebný materiál. V niektorých oblastiach, ako napríklad v Modre, sa dodnes môžu vidieť pozostatky hlinených baní.

6. Ťažba na Spiši: Spišský región na východe Slovenska bol známy ťažbou železnej rudy už od stredoveku. V priebehu storočí sa v tejto oblasti ťažilo až 90% železa vyťaženého na území Slovenska.

7. Rožňavská banícka oblasť: Na východe Slovenska, v okolí mesta Rožňava, sa nachádza ďalší významný banský komplex, ktorý je známy pre ťažbu medi a striebra. Je to jedna z najstarších a najdôležitejších baníckych oblastí na Slovensku.

8. Baníctvo v súčasnosti: Súčasná ťažba na Slovensku je výrazne redukovaná v porovnaní s minulosťou. Dnes sa ťaží predovšetkým surovina pre stavebníctvo a priemysel, ako je napríklad drevo, piesok, štrk či cementové suroviny.

Tieto zaujímavosti poukazujú na bohatú banícku históriu Slovenska a význam, aký mala táto činnosť pre hospodársky rozvoj krajiny. Dnes sa baníctvo na Slovensku zameriava najmä na environmentálne udržateľnú ťažbu a získavanie nerastov v súlade s ochranou životného prostredia

Aká je tvoja reakcia?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow